Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Sủng,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

Nội dung truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp của tác giả Beeca - Lê Hương là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ, ngoại hình xinh đẹp, vì tình yêu và sự mang ơn, cô chấp nhận mọi sắp đặt của Mạc Tuân, chôn vùi bản thân vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn huống hồ con người. Không chịu nổi sự ngang ngược và vô lý của những kẻ tự cho mình là tầng lớp trên của xã hội, Lê Hương vùng lên chống trả.


Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, nghịch tập, trọng sinh, sắc sạch sủng, báo thù.


Đây là bộ ngôn tình lý trí - châm biếm - lên án; ngược - ngọt - ngọt sâu răng; sắc - sạch - sủng.


__Vậy là bộ truyện kết thúc ở đây, mời các bạn đọc Bộ Lê Hương - Mạc Tuân nhưng ở một diễn biến hoàn toàn khác:  Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Dị bản)

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Sủng,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)

Nội dung truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp của tác giả Beeca - Lê Hương là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ, ngoại hình xinh đẹp, vì tình yêu và sự mang ơn, cô chấp nhận mọi sắp đặt của Mạc Tuân, chôn vùi bản thân vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn huống hồ con người. Không chịu nổi sự ngang ngược và vô lý của những kẻ tự cho mình là tầng lớp trên của xã hội, Lê Hương vùng lên chống trả.


Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, nghịch tập, trọng sinh, sắc sạch sủng, báo thù.


Đây là bộ ngôn tình lý trí - châm biếm - lên án; ngược - ngọt - ngọt sâu răng; sắc - sạch - sủng.


__Vậy là bộ truyện kết thúc ở đây, mời các bạn đọc Bộ Lê Hương - Mạc Tuân nhưng ở một diễn biến hoàn toàn khác:  Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Dị bản)

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) - Lê Hương - Mạc Tuân (Truyện full)