Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân - Phó Đình Kiêu (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân - Phó Đình Kiêu (Truyện full)

Giới thiệu


"Du Ân, cô gả cho Đình Viễn ba năm mà anh ấy vẫn không hề yêu cô, cô xem cô thất bại cỡ nào nhỉ!"
"Có được thân thể nhưng lại không có được trái tim, chuyện hèn mọn và không có tự tôn như thế cũng chỉ có cô mới có thể làm ra được, nếu đổi lại là tôi thì tôi đã sớm xấu hổ nhảy lầu tự tử luôn rồi."
...
Du Ân chịu đựng ba năm hôn nhân không hạnh phúc với Phó Đình Viễn, nói trắng ra, cô chỉ là công cụ làm ấm giường hợp pháp cho anh.
Đã đến lúc cô phải chấm dứt những tháng ngày tủi nhục này...
Nhưng mà Phó Đình Kiêu lại nhất quyết không buông tha cô.
Tại sao?

Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân - Phó Đình Kiêu (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân - Phó Đình Kiêu (Truyện full)

Giới thiệu


"Du Ân, cô gả cho Đình Viễn ba năm mà anh ấy vẫn không hề yêu cô, cô xem cô thất bại cỡ nào nhỉ!"
"Có được thân thể nhưng lại không có được trái tim, chuyện hèn mọn và không có tự tôn như thế cũng chỉ có cô mới có thể làm ra được, nếu đổi lại là tôi thì tôi đã sớm xấu hổ nhảy lầu tự tử luôn rồi."
...
Du Ân chịu đựng ba năm hôn nhân không hạnh phúc với Phó Đình Viễn, nói trắng ra, cô chỉ là công cụ làm ấm giường hợp pháp cho anh.
Đã đến lúc cô phải chấm dứt những tháng ngày tủi nhục này...
Nhưng mà Phó Đình Kiêu lại nhất quyết không buông tha cô.
Tại sao?

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân - Phó Đình Kiêu (Truyện full)